”Personen du en gång var, är inte längre i bruk”

Vad väcker den meningen för tankar hos dig? Vilka känslor dyker upp?

Livet händer hela tiden & vi utvecklas med erfarenheterna som kommer med förändringen. Det kan vi alla skriva under på. Men har du funderat på din egen påverkan till din personliga utveckling? Är du medveten om hur de val du gör dagligen påverkar din väg framåt? Det var sannerligen inte jag tidigare.

Jag var formad, nej, jag var styrd av livet, av samhällets normer & de förväntningar som jag trodde fanns på mig. Mina beslut grundades på yttre faktorer, utifrån vad jag trodde att andra förväntade sig att jag skulle göra & vara. Man skulle, så här i efterhand, kunna beskriva mig som ganska splittrad & vilsen. Eftersom detta inte var något som jag var medveten om, upplevde jag det mest som om det var något som skavde, där symtomen bestod av oro & ångest ständigt bubblande strax under ytan.

Hur skulle jag kunna veta om de val & beslut som gjordes var rätt, när det hela tiden var förankrat hos något annat än mig själv? Det är svårt att veta att man gör rätt om bekräftelsen ska komma från samhällets normer & det man själv tror att andra skulle tycka var bra.

Men hur vet man då vad man grundar sina beslut & val på? Hur kan du vara säker på att det du tänker & tror också är sant för dig & inte bygger på någon föreställning om hur det borde vara? Det korta svaret är: det kan vi aldrig vara helt säkra på. [men vaaa?! Guuuu va rörigt!!] Liksom livet, består även detta av ständigt lärande och utvecklande.

Ingenting varar i all evighet.

Återigen, när du växer med dina erfarenheter förändras också din bild av vad som är sant & hur du ser på verkligheten. Med ny kunskap om flora & fauna kan du helt plötsligt uppleva naturen med andra perspektiv, ha annan förståelse för vilka växter & djur som finns runt omkring dig. Med ny kunskap öppnas en ny värld med information som du inte hade tillgång till tidigare. För du visste inte hur, vad eller varför.

Detta är precis vad jag vill göra dig uppmärksam på: din omvärld, verklighet & din sanning förändras med alla dina upplevelser. Det du kände till om världen 2019 är inte detsamma som du känner till om världen idag.

Kanske tänker du nu på den där bekanta magkänslan som infinner sig när du bara vet att det val du gör är rätt. Den rösten, känslan, förnimmelsen är ett bra sätt att stämma av om det du ska besluta om är i samklang med din inre sanning och inte är påverkad av något utanför dig själv.

Att bli medveten om vad du tycker är viktigt på riktigt är ett sätt att kunna göra fler val som är i samklang med det som är du. Att lyssna på kroppen & inte bara vara i huvudet är en annan. Det finns inte bara en väg hem till dig själv. Att börja stanna upp & reflektera kring varför du gör som du gör, prioriterar som du prioriterar och agerar som du agerar, är kanske en bra startpunkt?

Vad skulle hända om du bemötte det som du står inför med ödmjukhet & medkänsla för dig själv? Nästa gång du ska göra ett val eller du tror att du vet sanningen kan du upprepa ”jag kan ha fel, jag kan ha fel, jag kan ha fel” tyst för dig själv. Blir upplevelsen annorlunda då?

Nu åter till rubriken personen du en gång var, är inte längre i bruk – vilka tankar väcktes, vilka känslor dök upp när du först läste orden? Berätta gärna i kommentarerna här nedanför.

Med värme,
Sara

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *