Coachning
eller
Stresshantering

Vad behöver du just nu?

Coachning
Hur vet jag om detta är vad jag behöver?

Boka kostnadsfritt uppstartssamtal

Ett uppstartssamtal är 30 minuter där vi stämmer av personkemin, du får veta mer om hur en session ser ut samtidigt som du får möjlighet att berätta om din situation & vad du önskar få hjälp med.

Du binder dig inte till någonting. Efter samtalet kan du i lugn & ro besluta om du vill boka in fler sessioner.

Stresshantering

Få handfasta verktyg för att lära dig hantera din stress och göra plats för återhämtning.

Känner du inte längre igen dig själv?
Har motivationen & livsglädjen bytt plats med ångest & en trötthet som inte går att vila bort?
Eller känner du att det är dags att bryta negativa mönster för att istället göra plats för mer energi & balans i livet?

Stresshantering i form av coachande samtal


Samtalens fokus är att skapa förutsättningar för dig att göra de förändringar som behövs för att hitta bättre balans i livet, reducera stress & öka energin. Vi utgår från ditt nuläge, dina behov & förutsättningar. Utifrån det sätts mål som är rimliga & mätbara.

Du får handfasta verktyg för att lära dig hantera din stress och göra plats för återhämtning. Syftet är att du, med hjälp av coachning, ska kunna skapa en mer balanserad vardag och ett bättre välmående.

När du bokar tid för stresshantering utgår vi från ditt nuläge, där du får beskriva hur din tillvaro sett ut den senaste tiden samt vad du önskar få hjälp med. Du behöver inte veta vad du vill förändra innan du bokar, vi kan titta på en önskad målbild tillsammans.

Tre sessioner

När du bokar tid för tre sessioner sker samtalen med 3-5 veckors mellanrum. Detta upplägg passar dig som vill ha lite mer tid till eget utforskande mellan sessionerna. Du upplever att du har ett stort behov av förändring & vill få konkreta verktyg att arbeta med.

Mellan sessionerna får du övningar & uppgifter anpassade efter dina behov & den förändring du önskar uppnå.

Varje session är 45 min. Du väljer om du vill ses via Zoom, telefon eller på plats i Karlsborg.


Pris: 1 600kr
Betalas i förväg genom faktura som skickas i samband med bokning av första sessionen.

Använd ditt friskvårdsbidrag
Stresshantering ingår i friskvårdsbidraget!

Boka tid här

Fem sessioner

Dessa sessioner sker mer frekvent till en början, de första 3 sessionerna sker 1 gång/vecka, därefter sker samtalen varannan vecka. Detta upplägg passar dig som vill få hjälp att bryta en ohållbar situation.

Mellan sessionerna får du övningar & uppgifter anpassade efter dina behov & den förändring du önskar uppnå.

Varje session är 45 min. Du väljer om du vill ses via Zoom, telefon eller på plats i Karlsborg.

Pris: 2 529kr
Betalas i förväg genom faktura som skickas i samband med bokning av första sessionen.

Använd ditt friskvårdsbidrag
Stresshantering ingår i friskvårdsbidraget!

Boka tid här

Stress & varningssignaler

Det är viktigt att ta hjälp så snart som möjligt om du mår dåligt pga stress. Stressymtom kan i många fall likna symtom på andra sjukdomar, kontakta vårdcentral eller 1177 vid behov.

Varningssignaler på skadlig stress:

– om du har svårt att koppla av & varva ner,
– du är trött på morgonen, även när du har sovit länge & ostört under flera nätter i rad,
– om du känner likgiltighet för vad som händer omkring dig,
– känner dig nedstämd, orolig,
– du blir lätt irriterad,
– du har dåligt minne,
– du känner av ångest,
– är stel, spänd & har ont i kroppen,
– spänningshuvudvärk
– hjärtklappning

Hos 1177 kan du läsa mer om varningssignaler & stressymtom.


Coachning

Få hjälp att arbeta strategiskt för att komma närmare dina drömmar & mål

Har du en känsla av att du, dina drömmar och/eller mål har stagnerat?
Har det blivit dags att ta tag i det där som skaver & skapa en vardag som passar dig?
Har du en önskan om en bättre balans i tillvaron, där du arbetar strategiskt för att komma närmare dina drömmar & mål, samtidigt som du utvecklas i allt det som är du?

Då har du kommit rätt!

Coachning är för dig som:

  • vill bli mer medveten om dina inre resurser
  • vill kunna arbeta mer strukturerad med att nå dina mål
  • är redo att bygga ett stabilare du
  • vill leva ditt liv i balans med ditt inre, utifrån dina värderingar istället för att leva som du tror att du borde
  • vill få en klarhet i det som är du
  • vill utvecklas som person

Coachning

Under sessionerna ligger fokus på att klienten tar till åtgärder för att förverkliga sina önskningar & mål. Coachningsprocessen innebär att du kommer få frågor & övningar som gör dig mer medveten om dina inre resurser, får en större förståelse för dig själv & hur du kan arbeta med dina karaktärsstyrkor på ett sätt som för dig närmare dina mål.

Min roll som coach är att ge dig tillgång till kunskap, verktyg & metoder som gör det möjligt för dig att lyckas med ditt arbete att nå dina mål. Jag kommer lyssna, bekräfta & peppa. Men jag kommer också hjälpa dig utvecklas genom att vrida & vända på tankar & problem för att ge dig perspektiv som tar dig framåt.

Jag har fem års erfarenhet av att coacha människor att hitta en mer hållbar livsstil. Sedan 2020 studerar jag vid högskolan i Skövde, där jag läser kognitiv neurovetenskap – tillämpad positiv psykologi [läs mer om utbildningen här].

Sessionernas fokusområden utgörs av dina behov & vad du önskar utveckla. Vi utgår från ditt nuläge, dina önskningar & förutsättningar. Utifrån det sätts mål som är rimliga & mätbara.

Tre sessioner

När du bokar tid för tre sessioner kan du välja om samtalen ska förlöpa under en 3 månadersperiod eller med kortare tidsintervaller. Detta upplägg passar dig som vill ha lite mer tid till eget utforskande mellan sessionerna.

För att strukturerat arbeta mot dina mål får du övningar & uppgifter att utöva mellan sessionerna. Dessa anpassas efter dina behov & de mål du vill uppnå.

Varje session är 45 min. Du väljer om du vill ses via Zoom, telefon eller på plats i Karlsborg.


Pris: 2 225 kr
Betalas i förväg genom faktura som skickas i samband med bokning av första sessionen.

Boka tid här

Fem sessioner

När du bokar tid för fem sessioner kan du välja om du önskar förlägga samtalen löpande under fem veckor upp till 6 månader, allt efter dina förutsättningar & behov.

För att strukturerat arbeta mot dina mål får du övningar & uppgifter att utöva mellan sessionerna. Dessa anpassas efter dina behov & de mål du vill uppnå.

Varje session är 45 min. Du väljer om du vill ses via Zoom, telefon eller på plats i Karlsborg.

Pris: 3 495kr
Betalas i förväg genom faktura som skickas i samband med bokning av första sessionen.

Boka tid här