stresshantering

Nej

Hur i allsin dar gör man för att säga nej utan att drabbas av dåligt samvete?!
Denna fråga har jag fått flera gånger den senaste tiden.

När jag ställde frågan om man upplever sig vara bra på att säga nej i en story på Instagram blev jag förvånad över hur stor andel som är bra på att säga nej.

Själv är det något som jag tidigare har haft svårt att göra. När jag nu fick frågan igen, senast idag, började jag fundera på vad det är som får oss att bli bra på att säga nej. Men också vad som får det där dåliga samvetet att kicka in när vi tar mod till oss att säga nej.

Du har alltid ett val

Att vilja finnas till för andra och att vara en fin medmänniska som hjälper till när det behövs är goda egenskaper. En random act of kindness, att vara vänlig mot människor i sin omgivning oavsett om du känner dem eller ej, att på olika sätt bidra till en bättre värld, är att ha en tro på det goda. En mycket fin egenskap som vårt samhälle behöver massor av.

Att göra gott är någonting som får oss att må bättre, det ökar känslan av välbefinnande. Men hur gör man när det har gått över styr? När du ger och ger av dig själv, gör och gör för alla andra utan att se till dina egna behov- är det lätt hänt att du hamnar i obalans. Det som skulle vara av godo blir istället någonting som dränerar dig. Det har blivit obalans bland dina resurser, du läcker energi.

Jag vill inte vara egoistisk

Rädslan för att bli självupptagen och uppfattas som egoistisk kan vara det som ger upphov till ditt dåliga samvete och tillhörande energiläckage. Kan det vara så att vi har blivit inlärda att det är egoistiskt att sätta sig själv framför andras behov? Och att detta blivit orsaken till att vi istället tror att våra egna behov är mindre värda än andras?

Compassion & self compassion

Att visa compassion (medkänsla) är inte att vara egoistisk. När du agerar utifrån medkänsla gentemot dig själv (self compassion) och andra handlar du på ett annat sätt än om du skulle agera utifrån att ditt eller andras värde betydde mer än någon annans. Att låta sina tankar, värderingar & handlingar grunda sig i medkänsla sätter en helt annan ton i samspelet med dig själv och din omgivning.

Vi har både rättigheter och skyldigheter att förhålla oss till. Att endast utgå ifrån sina egna rättigheter ger dig en oerhört snäv bild av verkligheten. Detsamma gäller om du endast ser till andras behov och därmed bortser från dina egna.

Jo, precis – det är så enkelt som att utgå från att man behandlar andra med samma respekt som du själv vill bli behandlad med. Eller – om du har en tendens att sätta andras behov framför dina- att du behandlar dig själv med samma respekt som du behandlar andra.

Ge dig själv rätten att leva det liv som är ditt

För att kunna ge dig själv möjligheten att leva ditt liv, att känna dig tillfreds med livet, följa dina drömmar, att kunna ha energi över för andra människor, att vara kreativ, att göra det du brinner för, att ta för dig av livet – kräver att du ger dig själv rätten till just detta.

nej

Här är några exempel på vad du behöver ge dig själv rätt till:

Du har rätten att bli behandlad med respekt, älska dig själv, ändra dig, göra fel, fulgråta, gapskratta, be om hjälp, bara vara, prova dig fram, inte förstå allt, känna dig trött, vara full av energi, att säga Nej.

Vilka rättigheter vill du ge dig själv? (ger du samma till din omgivning)
Vilka rättigheter ger du din omgivning? (vill du ge samma till dig själv?)
På vilket sätt skulle ditt liv påverkas om du gav dig rätt till ovan nämnda?
Skriv ner dessa


Lev det liv som är ditt

Med värme,
Sara

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *