Köp- och bokningsvillkor

Yoga
Alla priser är angivna i svenska kronor inklusive moms.
Betalning sker via Swish eller mot faktura.
När du genomför ett köp godkänner du också de allmänna villkor och återbetalningspolicy som gäller hos Jordad Hälsa (se nedan).
Du säkrar din bokning genom att antingen swisha kursens eller eventets kostnad vid anmälan alternativt betala genom faktura.

Avbokningsregler
Vid avbokning av öppna yogaklasser 4 timmar innan klass återbetalas hela beloppet.
Vid mindre än 4 personer bokade 4 timmar innan klassen startar förbehåller jag mig rätten att ställa in klassen. Detta meddelas via sms.
Jag förbehåller mig rätten att ändra utbudet i schemat vid för få bokningar 2 veckor innan klass/kursstart.
Kommer du inte upp på en bokad klass/kurs och inte har betalat så dras ett klipp från ditt kort alternativt skickas en faktura via mail i efterhand.
Dyker du inte upp vid en betald bokning återbetalas ej betalt belopp.

Klippkort
Genomfört köp av klippkort återbetalas ej.
Klippkortens giltighetstid är 3 respektive 5 månader från utfärdandet. Du ser datum för sista giltighetsdag angivet på ditt klippkort.

Ta igen missat kurstillfälle
Livet händer, oavsett hur väl du har planerat. Av rättvisa till alla kursdeltagare görs inga undantag med vår återbetalningspolicy. Varje kursdeltagare har möjlighet att ta igen 2 missade tillfällen på några av de öppna yogaklasserna. Detta ska ske inom 6 månader från missat tillfälle.

Övrig information
Jordad Hälsa förbehåller sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga tjänster, artiklar och produkter i sortimentet. Ibland blir det fel och Jordad Hälsa gör sitt bästa för att hjälpa till att lösa eventuella problem som du kan stöta på vid användning av våra tjänster och produkter. Om ett fel upptäckts, eller du inte kan använda en produkt, vänligen skicka en pdf-fil med en kopia av din faktura som skickats till dig via mejl samt en komplett beskrivning av problemet du stött på (bifoga gärna en screenshot på problemet).

Samtal
Vid bokning av paketsessioner skickas faktura ut efter vårt första samtal. Du har då påbörjat ditt paket och kvarvarande sessioner återbetalas ej.
Alla sessioner som ingår i paketet behöver bokas inom 6 månader efter köptillfälle.
Avbokning av bokad session sker minst 24 timmar innan avtalad tid, annars räknas sessionen av från ditt paket.

Ångerrätt
Vid köp som privatperson gäller LODA, lagen om distanshandel och du har då 14 dagars ångerrätt från den dag du genomförde bokningen om tjänsten inte har påbörjats.
Uppfyller du kraven för ångerrätt enligt LODA återbetalas ej bokningsavgifter som uppgår till cirka 5% av avgiften som ska återbetalas. Efter 14 dagar är bokningen bindande och återbetalas ej.

Event & Workshops
Bokning är bindande (LODA gäller).
En faktura mejlas till dig i anslutning till bokningen – fakturan är kvittot.

Vid oförutsägbara händelser
Vid händelser bortom Jordad Hälsas kontroll som arrangör, tillämpas force majeure. Force majuere tillämpas vid oförutsägbara händelser som ligger bortom arrangörens kontroll, vilka påverkar förutsättningarna att uppfylla avtalet eller genomföra arrangemanget. Tillämpningen sker i händelse av krig, naturkatastrof, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, samt därmed jämförbar händelser utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra våra avtal.