Har du tänkt på hur mycket dina tankar påverkar bilden av dig själv?

Innan min utmattning hade jag inte särskilt stor medvetenhet om att skilja min identitet från mina tankar & känslor. Man skulle kunna säga att jag ”var” det jag tänkte & kände. Jag byggde min självbild på det jag upplevde i ”the mind” [den där inre dialogen som ständigt pågår].

För att utvecklas & bli bäst [ja, hallå!? Här var det allt eller inget som gällde!] pressade jag mig själv ständigt. ”Du kunde ha gjort bättre”, ”varför sa du så?”, ”lite bättre kan du”, ”vem tror du att du är?!” … Jag ville bli bäst, men däremot vet jag inte om orden jag sa till mig själv var av välmening, eller om det snarare var ett sätt för mig att passa in i normer & det jag trodde att andra förväntade sig av mig.

Oavsett så hade dessa tankar ingen positiv inverkan på mig.
Utåt sågs jag möjligtvis som en ambitiös & glad tjej som såg till att allt löste sig. Det blev ju riktigt trivsamt att vara med en person som gjorde sitt yttersta för att anpassa sig till omgivningen & se till att göra det som förväntades. Men det var på bekostnad av mig själv, min energi, ork & mitt välbefinnande. Det var en tillvaro med mycket liten [om ens någon] självmedkänsla.

Känner du igen dig?

Tankar som dessa är ingenting ovanligt. Vi har ca 65 000 – 80 000 tankar varje dag! Majoriteten av dessa är återkommande, automatiska, som vi inte är särskilt medvetna om.

Nu, sju år senare, har jag en helt annan, friskare, självbild. De negativa tankarna förekommer, absolut, men det är en stor skillnad. Jag är medveten om tankarna & tror inte på allt jag tänker. Jag vet att jag är så mycket mer än det som rör sig i den inre dialogen.

Det är en tanke, en känsla, men det är inte du.

Ett första steg till förändring är att medvetandegöra de tankar, situation eller beteende som vi hämmas av. Att kunna få distans till tankarna är ett sätt. I mitt fall fick jag hjälp av KBT & stresskola vid rehabiliteringen i Stockholm, där jag bodde då. Här fick jag lära mig att ersätta de negativa tankemönstren med nya, mer gynnsamma tankar. Långsamt, med ihärdigt arbete & en stark motivation om en förändring, kunde jag börja se på mig själv med en större medkänsla & kärlek till den jag är. Givetvis med utmaningar längs vägen. Men det viktiga att belysa här är att det går att förändra bilden av sig själv.

Det finns så mycket att berätta om hur den inre dialogen kan skada men också lyfta oss. Vad jag hoppas med detta inlägg är att öka medvetenheten kring hur vanligt det är med negativa tankemönster & en destruktiv självbild men att det går att förändra.

Kan jag så kan du & kan du så kan jag.

Med värme,
Sara

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *