Har du tänkt på hur mycket dina tankar påverkar bilden av dig själv?

Har du tänkt på hur mycket dina tankar påverkar bilden av dig själv?

Innan min utmattning hade jag inte särskilt stor medvetenhet om att skilja min identitet från mina tankar & känslor. Man skulle kunna säga att jag ”var” det jag tänkte & kände. Jag byggde min självbild på det jag upplevde i ”the mind” [den där inre dialogen som ständigt pågår]. För att utvecklas & bli bäst…

Dina andetag

Dina andetag

Kanske är du redan medveten om vilken roll dina andetag spelar när det kommer till din hälsa & mående. Kanske är tanken helt ny för dig. Oavsett så är detta någonting som man behöver bli påmind om emellanåt. Själv påmindes jag om detta nu i veckan när jag legat hemma sjuk. Syftet med andningsprocessen är…